Om Morgenstjernen

Morgenstjernens historie

I 1919 mødtes 11 Odd Fellow brødre i Haslev for at drøfte muligheden for at oprette en Odd Fellow forening i byen. Foreningen blev oprettet i 1921 med navnet "Haslev" og kom til at høre under broderloge nr. 22 "Niels Juel" i Køge.

I 1939 søgte man Storlogen om tilladelse til at stifte en loge i byen, og den 17. december 1939 blev broderloge nr. 65 "Morgenstjernen" indviet. Navnet henviser til den første loge, som vor Ordens grundlægger broder Thomas Wildey stiftede i England.

Haslev var den første by uden købstadsrettigheder, der fik Odd Fellow loge.

Den erhvervede bolig Gamle By 4 blev i løbet af sommeren 1939 ombygget af brødrene til logebrug, og der er flere gange blevet foretaget ombygninger.

Under besættelsen var mødeaktiviteten meget naturligt besværliggjort, men logens bygning blev blandt andet. anvendt som feriekoloni for drenge fra København, og Haandværkerskolen drev undervisning i selskabslokalerne.

Bygningen har ændret sig i tidens løb, og der er kommet mange nye brødre til logen.
Så rammerne ser i dag anderledes ud, men indholdet og formålet med logens arbejde er stadig det samme, og de mange nye indvielser de seneste år bekræfter os i, at Ordenen også har et budskab til nutidens mennesker.

Lige fra starten af foreningen og til i dag har Odd Fellow brødrene i Haslev foretaget et udadvendt arbejde for det der dengang blev kaldt "skjult nød i Haslev og omegn".
I dag er et af de større arrangementer de årlige handicapfester, som sker i samarbejde med søsterlogen nr. 74 Anne Hardenberg. Desuden gives hvert år økonomisk støtte til velgørende eller kulturelle formål af meget forskellig karakter.

 

Ordensbygningen

Broderloge nr. 65 Morgenstjernen har lige fra starten i 1939 ejet bygningen Gamle By 4.
Bygningen blev dengang kaldt enkebygningen og var ejet af grevskabet Bregentved.
Brødrene istandsatte selv lokalerne, så de kunne danne ramme om logearbejdet.

I 1959 blev der foretaget tilbygning af et festlokale og et køkken.

Igen i 1991-1992 blev bygningen udvidet betydeligt. Både selskabslokale og logesal blev udvidet, 
og der blev opført en ny tilbygning med toiletter, garderobe og andre lokaler.

Endelig blev køkkenet udbygget i 1994.

Klik på billederne herunder for at se dem i fuld størrelse.

  Overstol        Understol

Alter

 

Selskabslokalerne

En logeaften afsluttes i selskabslokalerne. Ordensbygningen i Haslev består disse af:

- Et stort lokale, hvor der kan dækkes op til ca. 110 personer
- To mindre lokaler med behagelige siddepladser
- Handicapvenlige toiletforhold og garderobe
- Moderne køkken

Disse centralt beliggende selskabslokaler, med gode tilkørselsforhold (rampe til kørestole samt egen parkeringsplads) udlejes til private selskaber.


Venligst kontakt tlf. 56 31 26 13, eller se mere på www.loge-65.dk